Jsme dopravní a spediční společnost
zabývající se přepravou nebezpečného materiálu.

Pro naše klienty zajišťujeme přepravu výbušnin, zbraní, střeliva
a municeZajišťujeme veškerá tranzitní povolení, celní doklady
a další potřebné dokumenty, včetně zajištění ozbrojených eskort apod. Nabízíme komplexní služby v oblasti dopravy.

Licence:
– Přeprava, nákup, prodej zbraní a střeliva 
– Půjčování zbraní, úschova zbraní a střeliva
– Přeprava bezpečnostního materiálu 
– Zbrojní licence C a D číslo: ZL000117
– Zbrojní průkazy sk. D a E 
– ADR třídy 1 9
– Befähigungsschein §20 Sprengstoffgesetz + §34
– Obsluha manipulační techniky A-W2

Rádi pro vás také zajistíme přepravy cenností, uměleckých děl, stěhování a jiné služby v oblasti dopravy.
Zorganizujeme nakládku a vykládku se zajištěním veškeré potřebné techniky kdekoli potřebujete.

We are a transport and forwarding company specializing 
in transportation of dangerous materials of ADR.


Explosives, weapons, ammunition and military material 

including the oversize transport and radioactive goods 
within the whole of Europe, 
with a follow-up to air and maritime transport 
worldwide.

We provide transport of explosives, weapons, ammunition

for our clients. We provide all transit permits, customs documents and other necessary documents,
including the provision of armed escorts, etc. 
We offer comprehensive services in the field of transport.

Licenses:
– Transport, buy, sale weapons and ammunition
– Lending of weapons, storage of weapons and ammunition
– Transportation of security material (military)
– Firearms license C and D: ZL 000117
– Gun licenses D and E
– ADR classes 1 – 9
– Befähigungsschein §20 Sprengstoffgesetz + §34
– Licence of manipulation service A-W2

We will arrange the transport 
of valuables, artworks, moving and other services.
We will organize loading and unloading,

providing all the necessary equipment wherever you need it.

David Šmat
GSM: +420 739 080 045
Email: smat@spedextra.cz
IČO / IN: 08434689
DIČ / VAT: CZ08434689

Firearms license: ZL 000117