Služby

Zajistíme komplexní servis při přepravě zbraní,
výbušnin, střeliva
a nadměrných nákladů, včetně vyřízení potřebných povolení, ozbrojených eskort apod. 
V rámci ČR organizujeme vlastní eskorty.

Rádi pro vás také zajistíme přepravy cenností, uměleckých děl, stěhování a jiné služby v oblasti dopravy.

Zorganizujeme nakládku a vykládku se zajištěním veškeré potřebné techniky kdekoli potřebujete.

We will provide a comprehensive service for transport weapons, explosives, ammunition
and oversized cargo, including processing the necessary permits, armed escorts, etc.

We organize our own escorts within the Czech Republic.

We will arrange the transport of valuables, artworks, moving
and other services.

We will organize loading and unloading,
providing all the necessary equipment wherever you need it.