O nás

Jsme dopravní a spediční společnost
zabývající se přepravou nebezpečného materiálu.

Výbušné látky a předměty, zbraně, střelivo a munice, 
vojenský materiál, včetně přeprav nadměrných nákladů 
a radioaktivního zboží v rámci celé Evropy, s návazností 
na leteckou a námořní dopravu do celého světa.

Pro naše klienty zajišťujeme přepravu výbušnin, zbraní, střeliva
a munice. Zajišťujeme veškerá tranzitní povolení, celní doklady
a další potřebné dokumenty, včetně zajištění ozbrojených eskort.
Nabízíme komplexní služby v oblasti dopravy.

Organizujeme nadrozměrné přepravy speciálních vozidel
a vojenské techniky po celé Evropě, např. ze Švédska,

Velké Británie, Německa, Polska atd.
Dodali jsme nejen vojenský materiál, ale také vozidla humanitární pomoci pro OSN na Ukrajinu
.

V České republice organizujeme vlastní ozbrojené eskorty.

Samozřejmostí je pro nás také přeprava zboží, které nepodléhá žádnému zvláštnímu režimu.
Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv požadavkem dopravy.

We are a transport and forwarding company specializing 
in transport of dangerous materials of ADR.

Explosives, weapons, ammunition and military material

including the oversize transport and radioactive goods
within the whole of Europe,
with a follow-up to air and maritime transport 
worldwide.

We provide transport of explosives, weapons, ammunition 
for our clients. We provide all transit permits, customs documents and other necessary documents,
including the provision of armed escorts, etc. 
We offer comprehensive services in the field of transport.

We organize oversized transports of special vehicles
and military equipment throughout Europe,

e.g. from Sweden, Great Britain, Germany, Poland, etc.
We have experiences not only with military equipment,

but also with humanitarian aid vehicles for the UN to Ukraine,
we cooperate with the Red Cross.

In the Czech Republic, we organize our own armed escorts.

We also are completely able to organize transport of goods that are not subject to any special regime.
Don’t hesitate to contact us with any shipping requirements.